X

Politica de confidențialitate

Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea.

Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza serviciile noastre.

Dorim să vă oferim o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de pagina de internet onlineleasing.ro (denumită Online Leasing sau “site-ul”), operată de către SC Online Lead Services SRL.

În sensul definiției art. 4.1 din Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare GDPR, “date cu caracter personal” înseamnă:

– Orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata)

– O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În momentul trimiterii de mesaje către Online Leasing prin formularele de contact vă sunt solicitate numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și județul de reședință.

Trimiterea de mesaje către Online Leasing şi abonarea la newsletter ne facilitează accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Temeiul juridic, scopul și termenul prelucrării datelor cu caracter personal

În baza obținerii acordului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuează în baza art. 6.1 lit b.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Online Leasing, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a putea comunica telefonic și prin e-mail cu clienții noștri, de a le facilita clienților noștri accesul la oferte și servicii financiare personalizate, de a se putea verifica eligibilitatea clienților de către societățile finanțatoare colaboratoare și în final pentru accesul clienților noștri la produsele si serviciile oferite de Online Leasing și societățile colaboratoare.

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi stocate și procesate în servere securizate, pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă pentru vizitatorii site-ului. Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura şi sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră personale și cerințele legale aplicabile.

În cazul în care aveți întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail [email protected]

Securitatea datelor

Pentru confidențialitatea şi securitatea datelor, site-ul onlineleasing.ro are implementat certificat de securitate iar datele pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt stocate și procesate în servere securizate.

Procesarea datelor persoanelor juridice și ale angajaților acestora

În vederea realizării serviciilor noastre, putem avea colaborări contractuale cu societăți comerciale (dealeri auto), în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în interesul acestora. Astfel, Online Leasing va prelucra datele angajaților respectivelor entități, precum numele, profesia, numărul de telefon și adresa de e-mail ale acestora, aceste date fiind prelucrate în mod exclusiv pentru derularea relației contractuale sau precontractuale, conform interesului legitim al Online Leasing.

Notificări tip newsletter

Prin abonarea la notificările de tip newsletter, Online Leasing va prelucra adresa de e-mail a dumneavoastră pentru a vă transmite informări periodice, pe subiectele ce vă pot interesa. Baza legală pentru prelucrarea acestor date se întemeiază pe art. 6.1 lit a.) din GDPR. Adresa dvs. de e-mail va fi stocată până la momentul dezabonării de la serviciul newsletter.

Corespondența și contactul electronic

Platforma noastră conține formular de contact prin intermediul căreia ne puteți contacta pe cale electronică. Adresa e-mail de contact este [email protected]. Astfel, datele conținând mesajele recepționate dar și răspunsurile trimise către dumneavoastră vor fi stocate şi prelucrate până la momentul în care aspectele discutate se consideră clarificate de cele două părți.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

Online Leasing nu va transmite către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Ca excepție, astfel de informații vor putea fi transmise în următoarele cazuri:

– Cu acordul dumneavoastră;

– Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră, ca de exemplu prin trimiterea datelor de contact societăților finanțatoare colaboratoare ale Online Leasing sau vânzătorilor auto prin intermediul formularelor de contact de pe site.

– Atunci când informațiile sunt necesare partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră;

Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform legii, dacă:

a) prevederile legale în vigoare permit acest lucru;

b) protejează drepturile Online Leasing;

c) se previne o infracțiune sau se protejează siguranța națională;

d) se protejează siguranța individului sau siguranța publică;

În cazul în care compania ce operează site-ul Online Leasing fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, baza de date va fi transferată noului operator. Dacă va apărea o astfel de situație, veți fi informați printr-un anunț postat pe site.

Împuternicirea terților pentru servicii de hosting, securizare și suport tehnic

În vederea prestării serviciilor, Online Lead Services SRL împuternicește societatea Cristebo Consulting SRL cu sediul în Bacău, Str. Alecu Russo nr. 39, jud. Bacău, conform interesului său legitim, societatea împuternicită prelucrând datele furnizate în mod exclusiv în scopul pentru care acestea au fost transmise către aceasta în temeiul art. 28 din GDPR. Societatea împuternicită va păstra pe serverele sale datele cu caracter personal pe aceeași perioadă pentru care se prelucrează datele conform prezentei informări.

Cookies şi alte tehnologii similare

Acest site folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor fiecărui vizitator. Cookie-urile pot proveni de la terți, ca de exemplu: Google Analytics, Facebook, etc.

Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, ce este stocat pe computerul sau pe alte echipamente ale unui utilizator conectat la Internet. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). El nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului.

Durata de existență a unui cookie este fixă. Doar web serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web serverului respectiv.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

– Cookie-urile de sesiune, care sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului;

– Cookie-uri persistente, care sunt stocate pe hard disk-ul unui computer sau echipament conectat la Internet şi care au o durată de viață prestabilită pentru cookie. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel vizitat de către utilizator la momentul respectiv – cunoscute sub numele de cookie-uri plasate de terți, care pot fi folosite pentru a memora preferințele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru acesta.

Cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele dumneavoastră generate prin comportamentul de navigare pe Internet.

Datorită faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Opțiunile utilizatorilor privind politica de cookies

Persoanele vizate au dreptul de a ajusta setările de confidențialitate prin blocarea cookie-urilor în browserele folosite și toate browserele oferă posibilitatea de a schimba aceste setări. Ele se găsesc de regulă în meniul de preferințe al browser-ului.

Accesând următoarele linkuri, utilizatorii pot obţine informații despre modalitatea de setare a cookie-urilor pe diversele platforme de browser folosite:

Parteneri precum Google folosesc astfel de cookie-uri pentru filtrarea informației afișate, în funcție de vizitele anterioare realizate pe site-ul onlineleasing.ro.

Instrumentul Google Analytics este folosit pentru a analiza traficul de internet furnizat de Google, prin utilizarea de cookie-uri care să ne ajute să înțelegem cum este folosită platforma de către utilizatori.

Utilizatorii își pot manifesta opțiunea de a nu fi urmăriți de programul Google Analytics accesând următorul link: tools.google.com

Pentru mai multe informații despre cookie-uri şi despre confidențialitatea legată de publicitatea online se pot consulta şi site-urile:

www.youronlinechoices.com

ec.europa.eu/cookies

www.allaboutcookies.org

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În calitate de vizitator al site-ului onlineleasing.ro, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces la informații

Puteți solicita confirmarea faptului că site-ul onlineleasing.ro prelucrează date cu caracter personal vizând persoana dumneavoastră.

În caz afirmativ, puteți solicita accesul la următoarele informații:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;

d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

h) existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța şi consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obţine fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile pentru care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obţine ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul 1 din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul 2;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice,

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul exercitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care Online Leasing este obligată să șteargă datele cu caracter personal, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa terții care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obţine restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite procesatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art 6.1 lit a)

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera e) sau f), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În acest caz nu se vor prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează existenta motivelor legitime şi imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;

c) are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în aceasta pagină pentru a vă aduce la cunoştinţă tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.

Vă mulțumim pentru că folosiți serviciile noastre!