X

Care este diferența dintre Leasing Financiar, Leasing Operațional și Credit Auto?

Conform statisticilor, achizițiile de autovehicule sunt realizate în cea mai mare parte prin intermediul finanțării. De aceea, este utilă explicarea diferenței dintre leasingul financiar, leasingul operațional și creditul auto, acestea fiind principalele produsele de finanțare prin care sunt achiziționate autovehicule în Romania. 

LEASINGUL FINANCIAR

Termenul de „Leasing” provine din limba engleză, de la verbul „to lease”, tradus prin „a închiria”. In legislația noastră, operațiunea este definită și tratată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 51/1997 republicată, completată și modificată prin Legea nr. 533/2004, Legea nr. 287/2006, Legea nr. 241/2007, Legea nr. 93/2009 si Legea nr. 383/2009.

Conform acestor reglementări, leasingul este definit ca operațiunea prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinate, dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing, locatorul / finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al locatarului / utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.

Leasingul financiar este o formă de finanțare care implică transferarea către utilizatorul persoană fizică sau juridică, a dreptului de folosință împreună cu toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul finanțării. Utilizatorul persoană juridică înregistrează bunul în gestiunea sa, îl amortizează pe perioada finanțării, având dreptul de a deveni proprietarul său la finalul contractului.

In leasing financiar se pot achiziționa: autoturisme, autoutilitare, camioane, remorci, echipamente (de producție, de construcții, IT, medicale) sau utilaje agricole (tractoare, combine, pluguri, semănători și altele). Pentru finanțarea activelor menționate, unele societăți de leasing au adaptat, împreună cu furnizorii colaboratori, oferte promoționale, oferind structuri speciale de costuri, avans și perioadă de finanțare.

De asemenea, leasingul financiar se pretează și pentru achiziția de imobile cu destinație comercială sau industrială și, de asemenea, pentru finanțarea unor active mai speciale cum sunt cele din sfera energiei regenerabile, avioane, ambarcațiuni cât și active destinate utilizării de către entitățile publice (leasingul public).

LEASINGUL OPERAȚIONAL

In ceea ce privește leasingul operațional, care mai este folosit uneori și sub denumirea de închiriere pe termen lung, acesta este un produs de finanțare larg utilizat în Europa de Vest și care are o pondere în creștere în România, pe fondul dezvoltării investițiilor străine, al dezvoltării flotelor auto și al focusării companiilor pe eficientizarea costurilor cu utilizarea mijloacelor de transport.

Leasingul operațional este o soluție de finanțare adresată persoanelor juridice și oferă oportunitatea externalizării serviciilor de mentenanță și a gestionării costurilor legate de administrarea parcului auto. Finanțatorul preia asupra sa toate responsabilitățile flotei date în folosință, respectiv plata taxelor și a asigurărilor, reparațiile, reviziile, schimbul anvelopelor și asistența rutieră.

Leasingul operațional este o soluție extra bilanț, care nu intră în calculul gradului de îndatorare al utilizatorului, finanțatorul preluând costurile cu deprecierea și amortizarea. Utilizatorul nu are riscul asupra valorificării bunului, având în vedere că la sfârșitul contractului, îl returnează companiei de leasing operațional.

In leasing operațional se pot finanța autoturisme, autovehicule de transport marfă și chiar unele categorii de echipamente.

Leasingul operațional nu presupune avans iar ratele sunt egale și deductibile pentru întreaga perioadă a contractului, rata lunară fiind formată din partea financiară și din partea aferentă serviciilor. Se realizează, astfel, o bugetare exactă pe termen lung a cheltuielilor cu flota auto, cu posibilitatea de reînnoire periodică a acesteia;

Factori care influențează, în general, nivelul ratei:

– Valoarea reziduală pe care o calculează firma de leasing, raportată la estimarea valorii de vânzare a bunului către un terț, după ce este preluat de la fostul utilizator. Printre factorii care influențează nivelul valorii reziduale: marca autovehiculului, combustibilul, capacitatea cilindrică, vechimea, perioada de finanțare, numărul de kilometri asumat anual de utilizator, culoarea, etc.;

– Serviciile incluse în pachetul de finanțare, utilizatorul putând opta pentru ca anumite servicii să nu fie incluse, cum ar fi, de exemplu, managementul anvelopelor;

– Valoarea taxelor și a asigurărilor CASCO si RCA;

La finalul contractului de leasing, compania de leasing operațional poate factura costuri suplimentare către fostul utilizator daca autovehiculele prezintă pagube sau numărul de kilometri asumat prin contract este depășit.

Contractul de leasing operațional are o durată minimă de 1 an și o durată maximă de 57 de luni. Conform legislației, perioada maximă de acordare a unui leasing operațional se calculează prin aplicarea unui procent de 80% la perioada de amortizare a bunului. In cazul autoturismelor, perioada maximă de amortizare este de 6 ani (72 luni) 72 x 80% = 57 luni.

CREDITUL AUTO

In ceea ce privește finanțarea prin credit auto, proprietarul bunului este clientul încă de la începutul perioadei de finanțare. Beneficiari pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Creditul este garantat cu autovehiculul achiziționat și cu polița de asigurare CASCO cesionată în favoarea creditorului. Riscul uzurii bunului și al revalorificării lui este suportat de către beneficiar.

Creditul auto este acordat atât de către instituții financiare nebancare (IFN-uri), cat si de către bănci, unele finanțând chiar și autovehicule rulate. Creditul auto se poate contracta cu sau fără contribuție proprie din partea solicitantului, în funcție de finanțator, iar perioada de finanțare este de obicei până la 5 ani.

Documentele necesare acordării creditelor in general, sunt: cererea de finanțare, copia actului de identitate, factura de utilități, adeverința de salariu tip, documente care atestă alte angajamente de plată (dacă este cazul), factura proforma de la furnizor. In cazul persoanelor juridice, documentația include: cerere de finanțare, documentele de înființare ale firmei, actul de identitate al administratorului și bilanțurile contabile pe ultimii 2-3 ani împreună cu balanțele aferente și factura proforma de la furnizor.

Pentru determinarea gradului de îndatorare în cazul persoanelor fizice, în funcție de finanțator, se pot lua în calcul veniturile din salarii, veniturile obținute de navigator, drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din activități liberale, pensii, diurnă, rente viagere, contracte de management, venituri obținute în baza unui contract de mandat.

Creditul auto se poate solicita și primi direct la dealerii auto, care au parteneriate încheiate cu societățile finanțatoare.

Vezi ofertele Online Leasing

MAN TGX

18.520 4x2

Credit

1,690 EUR/luna

Scania R450

Leasing Financiar

649 EUR/luna

Mercedes Sprinter

Leasing Financiar

484 EUR/luna

BMW 520d

Leasing Financiar

592 EUR/luna

Scrie-ne ce vehicul dorești să achiziționezi

Aici găsești finanțare prin Leasing și Credit Extern pentru autoturisme, camioane și echipamente.

Fără drumuri la bănci. Procedură simplă și rapidă.

Ne ocupăm integral de formalitățile necesare finanțării.

Finanțare inclusiv pentru firme nou înființate.

Asigurări RCA și CASCO.

Serviciile sunt disponibile în toată țara.

Selectează formularul 

Alătură-te celor care ne urmăresc

Vei primi recomandări utile, resurse gratuite și vei afla cum să-ți optimizezi finanțarea când achiziționezi vehicule sau echipamente